TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SYSTEMU viaTOLL
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Polityka prywatności

Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. („ADO”) oświadcza, że szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. W poniższym dokumencie znajdują się informacje na temat sposobu w jaki ADO gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje o użytkownikach Sklepu oraz w jaki sposób dba o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne.

Definicje

 • Administrator danych osobowych (ADO) – Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-822 Warszawa) przy ulicy Poleczki 35; Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340505, posiadająca NIP 527-261-34-69, REGON 14207446800000, adres e-mail: sklep@viatoll.pl
 • Sklep – prowadzony przez Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem sklep.viatoll.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Cookies (pliki cookies) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika za pośrednictwem których korzysta on ze stron internetowych sklepu.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Sklepu

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
 • Udostępnienie danych osobowych (takich jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe, numer telefonu i adres e-mail) jest niezbędne w celu obsługi i realizacji zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie.
 • Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi lub transakcji

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe użytkowników Sklepu są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Użytkownik powierzając dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę na przetwarzanie ich w celu:

 • zapewnienia właściwej obsługi użytkowników Sklepu, w szczególności w ramach komunikacji z użytkownikami w ramach procesu realizacji zamówień.
 • obsługi składanych przez użytkowników reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletter/sms) przesyłanie informacji drogą handlową
Przekazanie danych osobowych przez użytkownika Sklepu jest dobrowolne, nie mniej jednak ich brak może uniemożliwić obsługę procesu realizacji zamówienia.
Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownik, który w procesie realizacji zamówienia, przekazał swoje dane osobowe ma możliwość uzyskania pełnego dostępu do przekazanych informacji, ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
W celu modyfikacji lub usunięcia danych osobowych należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora Sklepu z prośbą o umożliwienie dostępu do danych osobowych użytkownika, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: sklep@viatoll.pl.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające, na użytek Sklepu, dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane stosownie do art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

Odwiedziny
Aplikacje Sklepu zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk.

Inne strony Internetowe
W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach Sklepu mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

Gwarancje bezpieczeństwa
ADO gwarantuje należytą ochronę danych osobowych użytkowników, przechowywanych w Sklepie. Stosowane zabezpieczenia - zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników Sklepu, historii ich aktywności na stronach Sklepu oraz danych uzyskanych w drodze ankiet, formularzy oraz korespondencji elektronicznej.

Udostępnianie danych osobowych
ADO nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników Sklepu osobom trzecim. Dane, jakie ADO może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych ADO może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu osobom trzecim.

Ochrona transmisji
Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki Cookies
Aby zapewnić poprawne i sprawne realizowanie transakcji i funkcjonowanie usług Sklepu, wykorzystywane są tzw. cookies – pliki zapisywane na dysku użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym w jaki sposób korzystał ze Sklepu m.in. jakie serwisy odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty Sklepu do potrzeb naszych użytkowników. Warto pamiętać, że pliki cookies umożliwiają nam poznanie preferencji użytkownika, ale nie na ustalenie, kim w rzeczywistości jest.
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej poprzez zmianę poziomu ochrony - aż do całkowitego blokowania plików cookies.
Procedury zmiany ustawień dla poszczególnych przeglądarek znajdują się na stronach:

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Safari

Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookies odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika w ramach Sklepu.
Dane pozyskane przy pomocy plików cookies w Sklepie w szczególności wykorzystujemy do:
 1. procesu rejestracji i obsługi użytkownika - poprawnego rozpoznawanie użytkownika po zakończeniu procesu autoryzacji oraz autouzupełniania pól formularzy podczas procesu obsługi zamówień
 2. Procesu konfiguracji serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. generowania statystyk popularności serwisu i zbierania danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych tj. Google Analytics.
 4. celów reklamowych tj. popularyzacja serwisu w portalach społecznościowych